Zararlı Yazılım Çalıştayı
Her geçen yıl kötücül zararlı yazılımların sayısı ve nitelikleri artarken bilişim sistemlerimiz ve varlıklarımız için tehdit olmaya devam etmektedirler. Ayrıca imzalarını sürekli değiştirmek suretiyle tespit edilmelerini zorlaştırmaktadırlar. Bu çalıştayda, zararlı/kötücül yazılım tespit ve önleme konusunda araştırma geliştirme yapan, ürün pazarlayan kuruluşları ve ürünleri kullanan son kullanıcıları bir araya getirerek konu hakkındaki son gelişmeleri tartışarak bir sinerji oluşturmak amaçlanmıştır. Bu sayede yeni işbirlikleri imkanları ile kötücül yazılımların etkilerini en az düzeye indirmek mümkün olabilecektir.

Düzenleme Komitesi